Fukuoka


Học viện Kyoshin・ Trường Fukuoka (Tên cũ: Học viện Nhật ngữ)

Địa chỉ : 31-11 Ino Umi-cho Katsuya-gun Fukuoka-ken 〒 811-2100 Gần ga : không Học phí :  853,200 yên Ký túc xá : Trường có ktx, không bắt buộc. Mô...

hello