Hyogo


Học viện Kyoshin・ Trường Kobe (Tên cũ: Học viện Nhật ngữ Kobe)

Địa chỉ : 4-1-3 Shougun-doori Nadaku Kobe-shi Hyogo-ken 〒 657-0058 Gần ga : không Học phí :  853,200 yên Ký túc xá : Trường có ktx, không bắt buộc. Mô...

hello