Ibaraki


Học viện Kyoshin・ Trường Mito (Tên cũ: Trường Nhật ngữ Quốc tế Mito)

Địa chỉ : 1-5-41 Jonan Mito-shi Ibaraki-ken 〒 310-0809 Gần ga : không Học phí :  853,200 yên Ký túc xá : Trường có ktx, không bắt buộc. Mô tả thêm...

hello