Osaka


Học viện Nhật Ngữ Osaka

Địa chỉ : 大阪市平野区長吉長原西 2-2-12 Gần ga : không Học phí :  730,000yen Ký túc xá : Trường có ktx Mô tả thêm : Không

Học viện Kyoshin・ Trường Osaka

Địa chỉ : 2-2-19-2F Nagaihigashi, Sumiyoshi-ku Osaka-shi Osaka-fu 〒 558-0004 Gần ga : không Học phí :  853,200 yên Ký túc xá : Trường có ktx, không bắt buộc. Mô...

hello