Sapporo


Sapporo Language Center

Địa chỉ : 3-17 Tầng 2 tòa nhà Famir Nakajima kouen, Minami 11 Nishi 1 Chuo-ku, Sapporo-shi, Hokkaido, Japan. Gần ga : không Học phí :  615.600Yen . tổng phí...

hello